Tekintettel arra, hogy ez az engedélytípus ügyfeleink nagy részét érinti, valamint arra, hogy ennek a típusú engedélynek a megszerzése különösen bonyolult, kérjük mindenképpen konzultáljon szakértőinkkel mielőtt egyedül nekivág az engedélyezési eljárásnak!

Ha biztosra szeretne menni és azt szeretné, ha tartózkodási engedély iránti kérelmét gyorsan és pozitívan bírálja el a hatóság, keresse szakértő csapatunkat!

Nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat (Feltételek)

  • akinek Magyarország területén lakhatása és megélhetése biztosított,
  • aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,
  • aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik,
  • akinek letelepedése Magyarország érdekeivel összhangban áll és:
  • a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott;
  • a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral;
  • bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli        állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték;
  • magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve akinek felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt;
  • bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke;

HOL LEHET BENYÚJTANI?SZEMÉLYESEN KELL MEGJELENNI?

A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak a kérelmező jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságának kirendeltségén kell benyújtani.

ÁRAK ÉS KÖLTSÉGEK

Irodánk teljeskörű szolgáltatásként vállalja ügyfeleink részére a nemzeti letelepedési engedély beszerzését.

A nemzeti letelepedési engedély beszerzésésnek teljeskörű intézése: EUR 600 (+ ÁFA).

Ez az ár tartalmazza a szükséges mennyiségű személyes konzultáció díját, amelyek elengedhetetlenek a folyamat és a beszerzendő iratok ismertetéséhez, a kérelem és annak minden mellékletének elkészítését, valamint a személyes képviseletet a kérelmezési eljárás egésze alatt.

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK:

Az eljárás illetékköteles, amelynek összege: 18.000 HUF

Várható fordítási költség: 30.000 HUF (ez az összeg a szükséges iratok mennyiségétől függően változhat).

Arckép díja: 500 HUF

Tulajdoni lap költsége: 1500 HUF

Az esetek nagy részében a fentieken felül költségek nem merülnek fel, így nem kell számolnia sem közjegyzői sem más költséggel!

Itt is szeretnénk ügyfeleink figyelmét felhívni arra, hogy az idegenrendészeti eljárások meglehetősen kötött szabályokkal rendelkeznek, illetve, hogy amennyiben egy-egy eljárás során fény derül arra, hogy az ügyfél akár csak rövid ideig is jogszerűtlenül volt az országban, úgy a következő eljárásban jelentősen rosszabb esélyekkel bírálják el pozitívan a kérelmét! Ezért is fontos, hogy már az első beadáskor teljes körű, átgondolt és a vonatkozó jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő kérelmet adjanak be, amihez szakértőink tudnak segítséget nyújtani.

Ha tartózkodási vagy letelepedési engedélyével kapcsolatban bármilyen kérdése van, keresse csapatunkat!