Állandó tartózkodási kártya


Állandó tartózkodási kártya birtokában az EGT állampolgárok 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosultak.

FONTOS, hogy ha az EGT-állampolgár valamely felsorolt kedvezmény alapján megszerezte az állandó tartózkodás jogát, a családtagjaként tartózkodási joggal rendelkező személy is állandó tartózkodásra jogosult!

Tekintettel arra, hogy ez az engedélytípus ügyfeleink nagy részét érinti, valamint arra, hogy ennek a típusú engedélynek a megszerzése különösen bonyolult, kérjük mindenképpen konzultáljon szakértőinkkel mielőtt egyedül nekivág az engedélyezési eljárásnak!

Ha biztosra szeretne menni és azt szeretné, ha tartózkodási engedély iránti kérelmét gyorsan és pozitívan bírálja el a hatóság, keresse szakértő csapatunkat!

Állandó tartózkodásra jogosult (Feltételek)

  • az az EGT-állampolgár, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott;
  • az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott;
  • az a személy, aki az EGT-állampolgárra tekintettel fennmaradó tartózkodási joggal rendelkezik, és öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott;
  • az állandó tartózkodásra jogosult szülőnek Magyarország területén született gyermeke.

A Magyarország területén keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodó EGT-állampolgár az ötéves tartózkodási idő letelte előtt állandó tartózkodásra jogosult, ha:
  • beutazásától számított több mint három évig megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, és keresőtevékenysége befejezésekor elérte az öregségi nyugdíjjogosultságra megállapított életkort, vagy keresőtevékenységét azért szüntette meg, hogy korengedményes nyugdíjba vonuljon, feltéve, hogy legalább az öregségi vagy korengedményes nyugdíjba vonulást megelőző tizenkét hónapban Magyarországon végzett keresőtevékenységet;
  • beutazásától számított több mint két éven át megszakítás nélkül keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodott Magyarország területén, és keresőtevékenységével balesettel vagy egészségkárosodással összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota következtében hagyott fel;
  • keresőképtelensége olyan munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következménye, amely alapján külön jogszabályban meghatározott ellátásra jogosult; vagy
  • legalább három évig megszakítás nélkül folytatta keresőtevékenységét Magyarország területén, ezt követően keresőtevékenységet folytat egy másik, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén, de megtartja Magyarország területén lévő lakóhelyét.

HOL LEHET BENYÚJTANI?SZEMÉLYESEN KELL MEGJELENNI?

Az EGT-állampolgár és a családtag az állandó tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál nyújthatja be.

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag részére kiadott állandó tartózkodási kártya 10 évig érvényes, mely okmányt a lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújítja.Az EGT-állampolgár részére kiadott állandó tartózkodási kártya - érvényes úti okmánnyal vagy személyi igazolvánnyal - határozatlan ideig érvényes.

ÁRAK ÉS KÖLTSÉGEK

Irodánk teljeskörű szolgáltatásként vállalja ügyfeleink részére az állandó tartózkodási kártya beszerzését.

Az állandó tartózkodási kártya beszerzésésnek teljeskörű intézése: EUR 600 (+ ÁFA).

Ez az ár tartalmazza a szükséges mennyiségű személyes konzultáció díját, amelyek elengedhetetlenek a folyamat és a beszerzendő iratok ismertetéséhez, a kérelem és annak minden mellékletének elkészítését, valamint a személyes képviseletet a kérelmezési eljárás egésze alatt.

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK:

Az eljárás illetékköteles, amelynek összege: 18.000 HUF

Várható fordítási költség: 30.000 HUF (ez az összeg a szükséges iratok mennyiségétől függően változhat).

Arckép díja: 500 HUF

Tulajdoni lap költsége: 1500 HUF

Az esetek nagy részében a fentieken felül költségek nem merülnek fel, így nem kell számolnia sem közjegyzői sem más költséggel!

Itt is szeretnénk ügyfeleink figyelmét felhívni arra, hogy az idegenrendészeti eljárások meglehetősen kötött szabályokkal rendelkeznek, illetve, hogy amennyiben egy-egy eljárás során fény derül arra, hogy az ügyfél akár csak rövid ideig is jogszerűtlenül volt az országban, úgy a következő eljárásban jelentősen rosszabb esélyekkel bírálják el pozitívan a kérelmét! Ezért is fontos, hogy már az első beadáskor teljes körű, átgondolt és a vonatkozó jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő kérelmet adjanak be, amihez szakértőink tudnak segítséget nyújtani.

Ha tartózkodási vagy letelepedési engedélyével kapcsolatban bármilyen kérdése van, keresse csapatunkat!