EGT állampolgár regisztrációs igazolás


Az EGT állampolgár regisztrációs igazolása megszerzésével automatikusan magyarországi lakcímkártyát is kap!

Száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra az az EGT-állampolgár jogosult,
  • akinek tartózkodási célja keresőtevékenység folytatása, vagy
  • aki a tartózkodás teljes időtartamára elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára és jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik, vagy
  • aki tanulmányok folytatása céljából felvételt nyert egy oktatási intézménybe, és tartózkodása teljes időtartama során elegendő forrással rendelkezik, valamint jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére.

EGT-állampolgár: magyar állampolgár kivételével az Európai Unió tagállamának, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak az állampolgára (az Európai Unió, Svájc, Norvégia, Izland és Lichtenstein állampolgárai).

Tekintettel arra, hogy ez az engedélytípus ügyfeleink nagy részét érinti, valamint arra, hogy ennek a típusú engedélynek a megszerzése különösen bonyolult, kérjük mindenképpen konzultáljon szakértőinkkel mielőtt egyedül nekivág az engedélyezési eljárásnak!

Ha biztosra szeretne menni és azt szeretné, ha tartózkodási engedély iránti kérelmét gyorsan és pozitívan bírálja el a hatóság, keresse szakértő csapatunkat!

Feltételek

  • Munkaviszony vagy a jövedelemszerzési képesség igazolása (ha nem munkaviszonyban folytat keresőtevékenységet, keresse szakértőinket bővebb információkért!),
  • Munkát kereső személy olyan dokumentummal, amely alátámasztja, hogy munkát keres és hogy a keresőtevékenység megkezdése valószínűsíthető,
  • Tanulmányi jogviszony igazolása,
  • Egyéb cél igazolása (például Magyarországon élő családtag, élettárs, magyarországi nyelvtanulás, nyugdíj)
  • Megfelelő anyagi forrás rendelkezésre állásának igazolása,
  • Teljes körű egészségügyi ellátás igénybevételére jogosító egészségbiztosítás (irodánk közreműködik ennek beszerzésében amennyiben szükséges),
  • Magyarországi lakcím igazolása.
Az EGT regisztrációs igazolással kapcsolatos ügyintézés során irodánk gondoskodik a magyarországi lakcímkártya beszerzéséről is!Az EGT állampolgár regisztrációs igazolás kiadását követően az ügyfél további intézkedés nélkül, postán kapja meg a lakcímkártyáját.

HOL LEHET BENYÚJTANI?SZEMÉLYESEN KELL MEGJELENNI?

Az EGT állampolgár regisztrációs igazolás kiadása iránti kérelmet irodánk elektronikusan be tudja nyújtani a hatóság részére.Ezen felül ügyfeleinkkel sem szükséges az ügyintézés során személyesen találkozni, a teljes ügyintézést le tudjuk bonyolítani elektronikusan, akár Skype -on keresztül is.Ügyfelünknek azonban a regisztrációs igazolás átvételekor a hatóság előtt személyesen kell megjelennie!

A regisztrációs igazolás – érvényes úti okmánnyal vagy személyi igazolvánnyal – határozatlan ideig érvényes.

ÁRAK ÉS KÖLTSÉGEK

Irodánk teljes körű szolgáltatásként vállalja ügyfeleink részére az EGT állampolgár regisztrációs igazolásának beszerzését.

Az EGT állampolgár regisztrációs igazolásának (és magyarországi lakcímkártyájának) teljes körű intézése: 250 EUR

Ez az ár tartalmazza a szükséges mennyiségű személyes vagy telefonos konzultáció díját, amelyek elengedhetetlenek a folyamat és a beszerzendő iratok ismertetéséhez, a kérelem és annak minden mellékletének elkészítését, összeállítását és benyújtását, valamint a teljes körű jogi képviseletet a kérelmezési eljárás egésze alatt.

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK:

Az eljárás díjköteles, amelynek összege: 1.000 HUF

Tulajdoni lap költsége: 1.500 HUF / ingatlan

Itt is szeretnénk ügyfeleink figyelmét felhívni arra, hogy az idegenrendészeti eljárások meglehetősen kötött szabályokkal rendelkeznek, illetve, hogy amennyiben egy-egy eljárás során fény derül arra, hogy az ügyfél akár csak rövid ideig is jogszerűtlenül volt az országban, úgy a következő eljárásban jelentősen rosszabb esélyekkel bírálják el pozitívan a kérelmét! Ezért is fontos, hogy már az első beadáskor teljes körű, átgondolt és a vonatkozó jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő kérelmet adjanak be, amihez szakértőink tudnak segítséget nyújtani.

Ha tartózkodási vagy letelepedési engedélyével kapcsolatban bármilyen kérdése van, keresse csapatunkat!