Kinek van rá szüksége?

Ha egy harmadik országbeli állampolgár Magyarországon kíván tartózkodni munkavégzés céljából, először is szüksége lesz egy munkavállalási célú tartózkodási engedélyre a munkába lépést megelőzően. Az engedély megszerzéséhez szükséges feltételek tehát, hogy a külföldi állampolgár:

  • foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt tényleges munkát végezzen, illetve hogy
  • gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, e tevékenységi körbe tartozó tevékenységén túl tényleges munkát végezzen.

A tartózkodási engedély feltételeinek meglétét egy összevont kérelmezési eljárás során bírálják el.

Mit jelent az összevont kérelmezési eljárás?

Az összevont kérelmezési engedély azt jelenti, hogy egy eljárásban vizsgálják a tartózkodási engedély és a munkavállalási engedély megszerzésének feltételeit. Ennek köszönhetően, a tartózkodási engedély együttesen teszi lehetővé, hogy a külföldi munkavállaló Magyarországon tartózkodjon és a munkát végezzen.

Milyen dokumentumokra van szükségem a tarózkodási engedély megszerzéséhez?

Fontos, hogy a tartózkodási engedély igénylésekor már kell lennie egy érvényes szerződésnek a külföldi munkavállaló és a magyar munkáltató között. A tartózkodási engedély megszerzésekor 2 dokumentumot kell szem előtt tartani:

  • munkaerő igényt és
  • az előzetes munkaszerződést

Gyakran előforduló probléma, hogy egy külföldi munkavállaló munkavállalási célú tartózkodási engedélyét azért utasítják el, mert az érvényes munkaerőigény bejelentése elmarad. E két dokumentum meglétére tehát mindenképp szükség van a kérelmezési eljárás megindításához.

Ki bírálja el és mennyi idő alatt a munkavállalási célú tartózkodási engedélyemet?

A kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság fogja első körben megvizsgálni. Majd az illetékes kormányhivatalt mint hatóságot is bevonják az eljárásba, amely döntést hoz arról, hogy támogatja-e egy harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását Magyarországon.

A kérelmezési eljárás ügyintézési határideje 21 nap, az eljáró hatóság a tartózkodási engedély kiállítása iránti kérelem ügyében lefolytatott összevont eljárást a kérelem benyújtásától számított 70 napon belül fejezi be.

Az engedély érvényességének ideje

A harmadik országbeli munkavállaló a munkavállaláshoz szükséges engedélyét az engedélyben meghatározott időre kapja, de legfeljebb két évre adható ki. A tartózkodási engedély érvényességi ideje tehát nem haladhatja meg a munkavállalási engedélyben megjelölt időt. A munkavállalási engedély meghosszabbítható.

Milyen egyéb dokumentumokra van szükségem külföldi munkavállalóként Magyarországon?

A munkavállalási célú tartózkodási engedélyen felül is szükség van bizonyos dokumentumokra a munkavégzéshez. Külföldi munkavállaló Magyarországon történő törvényes munkavégzéséhez szükséges, hogy legyen adóazonosító jele és TAJ-száma. Továbbá, ha családtagjai is vele érkeznek Magyarországra, nekik is szükségük van tartózkodási engedélyre, valamint TAJ-számra.